Verdens ældste fortællemodel har fået et gevaldigt brush up i SKARPT SKÅRET. Verdens ældste fortællemodel hedder kort fortalt start, midte, slutning, og den er stadig gangbar her små 2.500 år efter, at Aristoteles beskrev den. Men nu får filosoffens model en tiltrængt journalistisk modernisering med det ene formål at gøre det nemmere for reportere, fotografer, klippere og andet godtfolk at producere gode tv-historier.

Navnet på den nye model er PKP, en forkortelse for modellens tre faser – præmis, konsekvens, perspektiv – og PKP-modellen bygger journalistiske etager ovenpå fundamentet i Aristoteles´ velkendte tese; at alle fortællinger har en start, en midte og en slutning. PKP-modellen præciserer i journalistiske termer, at starten skal udfolde en præmis, midten skal beskrive en konsekvens af præmissen, og slutningen skal levere et perspektiv på præmissen.

PKP-modellen strømliner strukturen i tv-historierne, men det er vigtigt at understrege, at målet ikke er at ensarte tv-fortællingerne. Faktisk tværtimod. Målet er at gøre historierne så facetterede, kreative og sprudlende som overhovedet muligt, men inden for et bundsolidt mønster. Når man præsenterer tv-folk for dette mønster, denne model, vil en kritisk kommentar ofte være: Jamen, så bliver det jo bare lige som alt det andet!

Nej, overhovedet ikke, mener forfatterne til SKARPT SKÅRET og bruger denne analogi:

Tv-produktion er i princippet som fodboldspillet. Spilleren følger et sæt af regler, som betyder, at tilskueren kan afkode og forstå, hvad der foregår på banen. Det går altså ikke, at spilleren udfolder sig kreativt uden for regelsættet. Men inden for, mellem mål og hvide linjer, forventer tilskueren, at der er kreativitet.

Det er den enkelte spillers evne til at løfte spillet, der skaber de gyldne øjeblikke og viderefører spillets historie. Ikke spillet sig selv. Ikke de kedelige kampe, men de dramatiske højdepunkter, som ingen vil undvære. Skabt af spillere, der evner at omsætte spillets regelsæt og trivialiteter til noget unikt. På banen hænger evne både sammen med talent og viden. Det gør det også på tv. Talentet er dog flygtigt, men viden kan gives videre.

SKARPT SKÅRET leverer nogle rammer, mål og linjer samt et regelsæt, men når du først har bolden, er der masser af plads til kreativitet. Du kan så at sige selv bestemme, om du vil lave Laudrup-finten eller skovle den ind i sidste minut på bedste Laursen-manér. Spillet er det samme, og det er kun dine evner, der sætter grænserne. Derfor er opfordringen fra bogens forfattere også entydig: følg modellen – med mindre du sætter noget meget bedre i stedet!

PKP-modellen er en journalistisk modernisering af verdens ældste fortællemodel, og der er ingen grund til at bryde et mønster, som man har kendt og brugt i næsten 2.500 år – med mindre man naturligvis sætter noget meget bedre i stedet. Ganske enkelt fordi det velkendte mønster, der gemmer sig bagved de millionvis af historier, der er fortalt siden Aristoteles´ tid, er så robust og gennemtestet, at det kan bære hvilken som helst fortælling. Dermed også hvilket som helst stykke journalistik.