PLOT-modellen præsenterer fire historietyper, som hver især har styrker, tv-holdet kan bruge til at forstærke en given historie. De fire historietyper er vidt forskellige og kan beskrives på følgende måde:

• Handlingsbaserede hovedpersonhistorier præsenterer altid et begrænset persongalleri i en historie med et gennemgående visuelt plot. Historietypen forstørrer altid en enkelt eller ganske få personers oplevelse. Typisk reportager.

• Handlingsbaserede bipersonhistorier præsenterer altid et større persongalleri i en historie med et gennemgående visuelt plot. Historietypen forstørrer altid problemfeltet via en oplevelse, som et bredt galleri af personer gennemlever. Typisk historier om begivenheder.

• Handlingsløse bipersonhistorier præsenterer altid et større persongalleri i en historie uden et gennemgående visuelt plot. Historietypen forstørrer altid et journalistisk problemfelt gennem et bredt galleri af personer. Typisk nyhedshistorier.

• Handlingsløse hovedpersonhistorier præsenterer altid et stærkt begrænset persongalleri i en historie uden et gennemgående visuelt plot. Historietypen forstørrer altid hovedpersonens historie. Typisk historier baseret på et stærkt interview.

PLOT-modellen er baseret på den grundtanke, at man skal forstærke fortællingen for i sidste ende at forstærke journalistikken. Tv-holdet skal med andre ord finde ind til kernen af en given historie, skære et rent snit og fortælle den efter én – og kun én – af de fire historietyper. Jo renere snittet er lavet, desto bedre vil tv-fortællingen som udgangspunkt blive.