PLOT-modellen er en helt ny måde at systematisere tv-historier på. Modellens tankesæt er, at der reelt kun findes fire forskellige historietyper i nyheds- og aktualitetsformatet, og disse fire typer dækker al journalistik og hæver sig over de klassiske journalistiske genrer som nyheder, baggrund og reportage. PLOT-modellens er baseret på de to komponenter, som er til stede i alle tv-historier; plot og personer.

Plottet i en tv-historie udfolder sig både journalistisk og visuelt. Det journalistiske plot er kort fortalt det, journalistikken handler om, mens det visuelle plot kan beskrives som det, billedsiden handler om, og det er det visuelle plot, som er PLOT-modellens fokus. Hvis tv-historien leverer en visuelt logisk fremadskridende handling, vil PLOT-modellen karakterisere historien som handlingsbaseret, mens den karakteriseres som handlingsløs, hvis tv-historien udfoldes uden overordnet handling, men blot forløses i enkeltstående sekvenser, der er visuelt uafhængige af hinanden.

Plottets personer kan inddeles i to forskellige typer: hoved- & bipersoner. Hovedpersoner er aldrig en mindre brik i et puslespil, men altid selve puslespillet, og hovedpersoner er dermed langt mere end en traditionel journalistisk case. Bipersoner er altid brikker i et større puslespil og kan derfor aldrig være eneste afgørende brik. Bipersoner kan være cases, partskilder eller eksperter, som alle hjælper en større historie, der entydigt løfter sig op over den enkelte kilde – i skarp modsætning til hovedpersonhistorien.

Plot og personer krydser hinanden i alle historier uden undtagelse og kan samlet set kombineres på fire forskellige måder, som dækker alle tv-historier i samtlige genrer:

  • Handlingsløse bipersonhistorier
  • Handlingsløse hovedpersonhistorier
  • Handlingsbaserede bipersonhistorier
  • Handlingsbaserede hovedpersonhistorier

PLOT-modellens fire historietyper har hver deres helt særlige karakteristika, som kan styrke fortællingen og dermed forstærke journalistikken, og i SKARPT SKÅRET bliver de fire historietyper beskrevet i detaljer over mere end 70 sider med fokus på, hvad tv-folk konkret skal gøre for at omsætte journalistik til en kraftfuld visuel fortælling med afsæt i én af PLOT-modellens historietyper.