Vi vil levere et sæt af nøgler, så enhver kan få adgang til at producere den skarpe og solide, velfortalte og vedkommende tv-historie. Uanset det journalistiske emne, uanset idé og research, uanset om det er hårde nyheder eller blød reportage.

Bogens mission er at beskrive, hvordan man fortæller en skarpt skåret historie, og for at nå det mål vil vi i korte passager skildre velkendt kundskab og indramme den erfaring, som ubeskrevet er gået i arv fra tilrettelægger til tilrettelægger. Men først og fremmest vil vi begive os nye veje i analysen af den korte journalistiske tv-historie.

Vi vil introducere to nye modeller, som begge er udviklet til nyheds- og aktualitetsformatet, og via modellerne vil vi sætte fokus på alt det, der skal til for at omsætte journalistik til en visuel fortælling i både deadline-producerede nyheder, oplevelsesbaseret reportage, blødere featurefortællinger og tungere, afslørende journalistik. Og når vi med stor sikkerhed kan fastslå, at vi dækker alle emner og genrer, har det én simpel årsag, som dybest set er bogens fundament: Alle tv-historier er bygget op efter det samme mønster.

Alle velfungerende tv-historier gemmer grundlæggende på den samme struktur, typologi og dramaturgi. Alle nyhedsformatets genrer udspiller sig efter et fælles mønster, som går på tværs af historiens substans, journalistisk vinkling og de kilder, der udtaler sig, og det er dette grundlæggende mønster, vi vil beskrive. Vores påstand er samtidig, at en historie, der ikke følger mønsteret, vil kunne karakteriseres som enten genial eller gal.