(Klik på billedet for at forstørre det)

 

PLOT-modellens koordinatsystem er et redskab, der skal målrette og fokusere tv-produktionen. Koordinatsystemet skal bruges i tv-historiens researchfase til at vurdere en given histories fortællemæssige potentiale.

Hver enkelt historie skal på forhånd kunne placeres et givent sted i koordinatsystemet efter en vurdering af billedsiden som visuelt handlingsbåret eller visuelt handlingsløs samt kilderne som hoved- eller bipersoner i forhold til historiens journalistiske præmis og vinkel.

• Koordinatsystemets X-akse beskriver potentialet i historiens visuelle plot eller mangel på samme (handling vs handlingsløs), og tv-holdet skal vurdere, om historien har meget eller minimal visuel handling.

• Koordinatsystemets Y-akse beskriver potentialet i historiens kilder, og tv-holdet skal vurdere, om historiens bærende kilder har potentiale som hoved- eller bipersoner.

Efter vurderingen kan tv-holdet placere historien i koordinatsystemet. Jo tættere denne placering ligger på koordinatsystemets midte, hvor akserne krydser hinanden, desto dårligere vil historien som udgangspunkt blive som tv-fortælling. Jo længere fra midten mod hjørnerne, desto bedre for tv-fortællingen.

Langt de fleste tv-historier har gavn af at blive trukket ud mod hjørnerne i koordinatsystemet, fordi det vil hjælpe seerne med at afkode den journalistiske vinkel. Det handler ganske enkelt om at få historiens form til at understøtte historiens indhold.

Hvis fortællingen præsenterer en hovedperson i en stærk handling, vil seerne instinktivt fokusere på hovedpersonens oplevelse af handlingen, hvilket egner sig særlig godt til reportage. Hvis fortællingen omvendt præsenterer en række bipersoner i en historie uden gennemgående visuel handling, vil seerne instinktivt fokusere på historiens omfang og væsentlighed fremfor personernes oplevelse af handlingen. Derfor skal tv-holdet normalt trække plot og personer ud mod hjørnerne i koordinatsystemet, så formen fremmer historiens journalistiske mission.

Print Koordinatsystemet