Hovedpersoner i grupper er ikke usædvanligt i tv-historier, men man skal være opmærksom på visse faldgruber: Gruppen af hovedpersoner må ikke være for stor, og alle i gruppen skal til orde, for ellers er der ikke længere tale om gruppen som hovedperson, men snarere en hovedperson med bipersoner omkring sig.

Særligt en af PLOT-modellens historietyper, den handlingsbaserede hovedpersonhistorie, er velegnet til at præsentere tre eller flere hovedpersoner, men tv-holdet skal være opmærksomme på, at mange hovedpersoner vil forringe mulighederne for at dykke ned i handlingen og den enkelte hovedpersons karakter og mission. I disse historier bør man introducere hovedpersonerne som en gruppe, som det er gjort i denne historie om familie på spejderlejr, hvor vi har klippet to ud, baggrund og dokumentation, ud af fortællingen:

(Klik på billedet for at forstørre det)

I denne historie er hovedpersonen en gruppe, nemlig familien Ladegaard, og det er netop sådan de bliver introduceret. Ikke som enkeltpersoner, men som familien Ladegaard, og det efterfølgende fokus ligger på gruppen og ikke det enkelte familiemedlem. Dermed er det gruppens mission, tv-holdet forstørrer og ikke hver enkelt familiemedlems selvstændige mission. Det samme sker i denne historie om surferdrenge i stormen Bodil:

(Klik på billedet for at forstørre det)

I denne historie er der mange nærbilleder af hovedpersonerne, men tilrettelæggeren nævner dem ikke ved navn, men kun som gruppe, nemlig drengene. Vægten i speak er lagt på gruppens mission og mål, og det sker for at tydeliggøre, at det er gruppen, der er hovedpersonen og ikke de enkelte surferdrenge.

Hvis tv-holdet gør en gruppe til hovedpersoner, er det normalt nødvendigt, at gruppen er tæt forbundet og har en fælles relation. Det betyder nemlig, at seerne vil afkode gruppen som én bærende karakter og altså ikke tre-fem forskellige hovedpersoner. Det vil i praksis være særdeles vanskeligt at afvikle tre-fem vidt forskellige hovedpersoner i én og samme historie. Det kan sagtens lade sig gøre i dokumentar, men er noget sværere i nyheds- og aktualitetsformatet, fordi historierne er meget kortere og mere kompakte.

Se historien om surferdrengene