Bogen

Ikon BOGEN
SKARPT SKÅRET er den første danske bog, der leverer en tilbundsgående analyse af tv-historier til nyheds- og aktualitetsformatet. I bogen opstilles et hidtil ubeskrevet mønster, som er basis for alle velfortalte tv-historier, og dette mønster bliver dissekeret i detaljen og derefter systematiseret i to nye fortællemodeller, PKP- og PLOT-modellen.

Læs mere..

Videoer

Ikon VIDEOER
SKARPT SKÅRET er baseret på analyse af flere hundrede tv-historier, og 35 af disse kan opleves her på sitet. Historierne repræsenterer et bredt udsnit af det, der hver dag bliver leveret i tv, og historierne er samtidig beskrevet i bogen, lige fra den første danske nyhedsudsendelse til flere prisvindende reportager fra førende tv-journalister.

Læs mere..

PKP-modellen

Ikon PKP
PKP-modellen er en fortællemodel, som beskriver det journalistiske forløb i samtlige velfortalte tv-historier i nyhedsformatet. Ifølge PKP bør alle historier udfolde en præmis, en konsekvens og et perspektiv, når den journalistiske historie skal omsættes til en skarpt skåret vinkel.

Læs mere..

PLOT-modellen

Ikon PLOT
PLOT-modellen er en ny og banebrydende fortællemodel udviklet til SKARPT SKÅRET. Modellen opstiller fire vidt forskellige historietyper, der dækker samtlige genrer med afsæt i de to komponenter, som altid er til stede i en tv-fortælling; plot & personer.

Læs mere..